Vítejte na ZŠ Bor

Vše co o nás hledáte, najdete na těchto stránkách, pokud ne, napište nám a rádi web upravíme!

Bojujeme a jsme úspěšní!

Zúčastňujeme se nejčastějších a nejznámějších sportovních akcí. Účast na sportovních klání má v naší škole dlouholetou tradici. Úspěchy sklízíme na mnoha bitevních polích. Prohlédněte si web a uvidíte!

Jdeme s dobou!

Realizujeme mnoho projektů a neustále inovujeme v oblasti IT. I díky tomu dál zkvalitňujeme a modernizujeme výuku.

Exkurze a výlety

K výuce patří exkurze a výlety. Těch podnikáme mnoho. Věda a poznání nás baví!Školní jídelna

Školní jídelna je umístěna v samostatném pavilonu spolu se dvěma třídami školní družiny. V loňském roce byla původní krytina podlahy z PVC vyměněna za dlaždice a byla vybavena novými židlemi. Najednou se může v jídelně najíst 120 strávníků. Přípravu obědů a jejich vydávání zajišťují kuchařky:

 • Eva Zděnková - vedoucí ŠJ
 • Růžena Bláhová - vedoucí kuchařka
 • Zdeňka Králová, Monika Vojáčková, Marie Pacnerová, Marie Kochtová - kuchařky

Odhlášení obědů můžete provést přes email (jidelna@zsbor.cz), nezapomeňte uvést jméno žáka, třídu a dny, na které chcete obědy odhlásit.

 

Školní jídelna – informace pro rodiče

1/ Provozní doba kanceláře školní jídelny: 6:30 – 12:00 a 12:30 - 15:00 hodin

2/ Na začátku školní roku jsou strávníci platící přes účet školy, kteří jídelnu navštěvovali, automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud žádají změnu, nebo odhlášení, učiní tak osobně, telefonicky (374790261) nebo emailem (jidelna@zsbor.cz).

3/ Je nutné uhradit stravné včas, vždy do konce probíhajícího měsíce, pokud tak neučiníte, oběd nebude v následujícím měsíci vydán – platba v hotovosti.

4/ Způsoby úhrady stravného:

a)      Souhlas k inkasu -     tyto platby se provádějí pomocí platebního media

 • vyřídit u vedoucí školní jídelny
 • platba zpětně

b)      Platba hotově      -     platba předem – každý měsíc podle uvedených termínů plateb, viz. stránky školy, infor. tab. před ZŠ, nástěnka při vstupu do ZŠ.

5/ Je nutné přihlášky a odhlášky oznamovat den předem do 12:00 hodin (osobně, telefonicky, přes internet).

6/ Jídlo lze vydat do jídlonosičů pouze 1. den nemoci nebo jakékoli nepřítomnosti strávníka.

7/ Je důležité kartu nebo čip nezapomínat. Při opakovaném zapomínání, je žák nahlášen řediteli školy, který bude nedostatek řešit.

8/ Ztrátu stravovací karty nebo čipu je nutné oznámit ihned, zablokováním se zabrání zneužití média.

9/ Je nutné oznámit každou změnu, která by měla vliv na stravování, pokud nebudou změny oznámeny, stravné bude zaúčtováno (nevíme, kdy je strávník nemocný nebo není ve škole z jiného důvodu).

10/ Stravné nebude vráceno, jestliže včas neoznámíte, že jste stravování ukončili nebo přerušili.

11/ Žáci 1.tříd: je nutné přihlásit nového strávníka ke stravování u VŠJ (vyplnit přihlášku ke stravování, nahlásit od kdy se začne strávník stravovat, zakoupit stravovací kartu (35 Kč) nebo čip (115 Kč) a uhradit stravné (dle způsobu platby nahlásit číslo účtu).

Bližší informace na tel: 374 790 261 – VŠJ Eva Zděnková

Termíny pro hotovostní platby za obědy 2018/2019

 • 28. 8. a 3.9. 2018 na měsíc září
 • 20. 9. 2018 na měsíc říjen
 • 23.10. 2018 na měsíc listopad
 • 22.11. 2018 na měsíc prosinec
 • 18.12. 2018 na měsíc leden
 • 24.1. 2019 na měsíc únor
 • 21.2. 2019 na měsíc březen
 • 21.3. 2019 na měsíc duben
 • 24.4. 2019 na měsíc květen
 • 23.5. 2019 na měsíc červen

Žádám platící o dodržení termínu platby !!!

Vybírá se v kanceláři vedoucí šk. jídelny od 7,00 do 15,00 hod.

Ceny obědů :

 • Žáci 7 – 10 let 24,-- Kč
 • Žáci 11 – 14 let 26,-- Kč
 • Žáci starší 15 let 28,-- Kč
 • Zaměstnanci 23,-- Kč
 • Cizí strávníci 65,-- Kč

Do jednotlivých kategorií jsou žáci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce

tj. od 1.9. do 31.8.

Provozní řád ŠJ

Kontakt - telefon

 • 374 790 261

V jídelně během oběda


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| přihlásit se | (C) 2008-2018 ZŠ BOR